Mock-Test: Practice Tests

The skills measured in this test enable ALS reviewers to gain the targeted skills for the A&E test.

1. Isang listahan ng mga ideyang inayos upang maipakita ang relasyon ng mga ito sa komposisyon
a. pagbabalangkas
b. balangkas
c. klasipikasyon
d. pangunahing ideya

Please make a choice.